Idag har jag varit med och presenterat Forum för levande historias material UPPDRAG DEMOKRATI. Närvarande var bland annat demokratiminister Birgitta Olsson.
Det har varit ett spännande arbete att med några kollegor ta fram 22 workshopar för klassrummet kring mänskliga rättigheter, demokrati och tolerans


Nu hoppas jag att de tas emot väl i skolorna

www.levandehistoria.se/uppdragdemokrati